Jeroen Stal

 

Jeroen Stal

Jeroen Stal
T +31 20 305 8888
[email protected]

Belangrijkste praktijkgebieden: Litigation

Jeroen Stal procedeert over de zorgplicht en aansprakelijkheid van banken, over kredietopzegging, zekerheden, beslagen en bankgaranties, zowel voor grote Nederlandse en Duitse financiële instellingen als voor (vastgoed)ondernemingen. Hij is ervaren in complexe ondernemingsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, vaak gerelateerd aan insolventie of herstructurering. Jeroen was jarenlang curator in faillissementen en heeft ervaring als ICC-arbiter en counsel in (inter)nationale arbitrages.

Jeroen geeft regelmatig cursussen over ondernemings- en insolventierechtelijke onderwerpen, zowel aan advocaten als aan medewerkers van grote banken. Hij publiceert daarover veelvuldig.

Toch is Jeroen geen typische academicus. Cliënten waarderen zijn grote dossierkennis en zijn praktische en strategische oplossingen, met oog voor politieke en internationale belangen. Duitstalige cliënten waarderen zijn kennis en begrip van de Duitse taal en cultuur.

Jeroen is ook toezichthouder bij een bank en bestuurder van een goede doelen-organisatie.


Highlights

 • Verweer voor een waarborgstichting in een procedure over schadevergoeding wegens vermeend onvoldoende toezicht
 • Vordering tot schadevergoeding voor een Nederlandse aandeelhouder in de delfstoffenindustrie wegens ontneming van diens onderneming in een buitenlandse werkmaatschappij door samenspanning van diverse betrokkenen
 • Vordering tot incasso van een borgtocht voor een Nederlandse bank. De rechtbank heeft het criterium voor de zakelijke borg ook op de bestuurder van een commerciële stichting van toepassing geacht ECLI:NL:RBOVE:2018:4717 (geen hoger beroep ingesteld)
 • Verweer voor een Nederlandse bank in een procedure tegen een andere bank over de uitleg en toepassing van een abstracte bankgarantie, waarvoor uiteindelijk de Hoge Raad de maatstaven formuleert ECLI:NL ECLI:NL:HR:2015:600 en ECLI:NL:GHAMS:2017:3281
 • Vordering voor een Nederlandse bank tot incasso van een opgezegd krediet onder andere door de aanvraag van het faillissement van een Nederlandse ‘politically exposed person’
 • Verweer voor een Franse aandeelhouder in de maakindustrie tegen de afwijkende wijze van verkoop van door de aandeelhouder verpande aandelen in de Nederlandse werkmaatschappij en het rechtsmiddelenverbod ter zake (art. 3:251 BW) ECLI:NL:HR:2017:213
 • Vordering voor een Duitse bank tot incasso van een borgtocht jegens een Nederlandse nalatenschap met bescherming van haar belangen tegenover de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie
 • Verkoop van een Duitse vastgoedportefeuilles (waarde > € 100 miljoen) uit failliete Nederlands vennootschappen

Publicaties

2018
2017
2016

Opleiding

 • Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1993)
 • Duits Recht (LL.M) aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster (1995)
 • Corporate Litigation (2005) en Insolventierecht (2011) aan de Grotius Academie – postdoctorale opleidingen
 • Detacheringen bij een advocatenkantoor in Keulen (2002) en ABN AMRO Bank (2004-2005)


Beëdigd

1999


Talen

Nederlands, Duits, en EngelsLidmaatschappen

 • Deutsches Institut für Schiedsgerichtbarkeit (DIS)
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
 • Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)
Cleber advocaten

Corporate | Litigation