Expertise

Corporate

Cleber assisteert grote en middelgrote ondernemingen en hun aandeelhouders bij overnames, activatransacties, joint-ventures en aandeelhoudersovereenkomsten. Tevens adviseren wij bestuurders en commissarissen over corporate governance kwesties, financiële verantwoording en aansprakelijkheidsrisico’s.

Litigation

Cleber staat cliënten bij in geschillen over vennootschappen en in internationale arbitrage. Dit omvat spoedeisende en complexe procedures bij de Ondernemingskamer, de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen over joint-ventures, overnames en balanskwesties en alle geschillen die verband houden met arbitrage, zoals de tenuitvoerlegging en de vernietiging van arbitrale vonnissen. Cleber adviseert en procedeert ook ten behoeve van financiers over herstructureringen, uitwinning van zekerheden en insolventiekwesties.

 

  Corporate | Litigation