Rabobank/Verdonk q.q.: onrechtmatig handelen en persoonlijke aansprakelijkheid van de curator, FIP 2016/194

Hoge Raad 5 februari 2016,Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk 2016/194

Een pandhouder heeft een preferente boedelvordering indien een curator verpande vorderingen onrechtmatig int. In geval van een negatieve boedel gaat de salarisvordering van de curator echter voor. Hij profiteert dus van zijn eigen onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelt dat in zo’n geval de curator persoonlijk aansprakelijk kan zijn. De schending van de Maclou-norm is gegeven. Daarnaast is een persoonlijk verwijt aan de curator vereist. Indien tussen curator en pandhouder een discussie ontstaat, zou de curator de opbrengst van de door hem geïnde vorderingen niet aan de boedel moeten toevoegen, maar moeten separeren. De pandhouder zou dat zo nodig in rechte moeten kunnen afdwingen.

Jeroen Stal

Publicaties van Jeroen Stal

2018
2017
2016
Cleber advocaten

Corporate | Litigation