Maarten Drop

Maarten Drop

Maarten Drop adviseert Nederlandse holdings van buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, trustkantoren en commissarissen en bestuurders inzake aansprakelijkheidskwesties, financieringen en overnames.

Bart Voorvaart

Bart Voorvaart

Bart Voorvaart begeleidt cliënten bij (internationale) overnames, private equity transacties, herstructurering en geschillen tussen aandeelhouders.

Jack Berk

Jack Berk

Jack Berk Jack Berk T +31 20 305 8888 [email protected] Volgen Belangrijkste praktijkgebieden: Corporate Jack Berk heeft uitgebreide internationale en nationale ervaring in fusies en overnames, joint ventures en aandeelhouderskwesties voor zowel strategische als private...
Jeroen Stal

Jeroen Stal

Jeroen Stal procedeert voor grote Nederlandse en Duitse financiële instellingen en (vastgoed)ondernemingen over kredieten en kredietopzegging, de positie van zekerheidsgerechtigden, uitwinning van zekerheden, beslagen, bankgaranties en de zorgplicht en aansprakelijkheid van banken en bestuurders/toezichthouders.