Zorgplicht bij hypotheekexecutie

Zorgplicht bij hypotheekexecutie Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2019/13 Download publicatie (PDF) Is inkoop ter veiling van een verhypothekeerde woning door de bank en doorverkoop met winst zonder deze ten gunste van de...