Blogs

Renvooi en uitleg faillissementsakkoord (Garda/Lehman)

Renvooi en uitleg faillissementsakkoord (Garda/Lehman) Hof Amsterdam 21 mei 2019, Rechtspraak Insolventierecht 2019/61Is in een renvooiprocedure eisvermeering toegestaan? Welke maatstaf geldt voor de uitleg van een faillissementsakkoord? 1. Inleiding In deze uitspraak...

Verjaring vordering op niet meer bestaande rechtspersoon?

Verjaring vordering op niet meer bestaande rechtspersoon? Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 januari 2019, JOR 2019/115 1. Dit (eind)arrest is een vervolg op een tussenarrest van 6 december 2016 («JOR» 2017/81, m.nt. Stal). Met het tussenarrest hield het hof de zaak aan...

Zorgplicht bij hypotheekexecutie

Zorgplicht bij hypotheekexecutie Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2019/13 Is inkoop ter veiling van een verhypothekeerde woning door de bank en doorverkoop met winst zonder deze ten gunste van de hypotheekgever te brengen, een...

Onaanvaardbare verrekening en onverschuldigde betaling

Onaanvaardbare verrekening en onverschuldigde betaling Hof Amsterdam 13 maart 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2019/5 Leidt verrekening die in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, tot onverschuldigde betaling?...

Homologatie van faillissementsakkoord (Oi-herstructurering)

Homologatie van faillissementsakkoord (Oi-herstructurering) Rechtbank Amsterdam 11 juni 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/94 Mag de rechtbank tot homologatie van het faillissementsakkoord overgaan? Doel homologatie Het faillissementsakkoord is een zogenaamd...

Beroepsfout bij advisering over bedrijfsovername

Beroepsfout bij advisering over bedrijfsovername Rechtbank Gelderland 8 augustus 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/87 Heeft de huisaccountant/fiscalist een beroepsfout gemaakt bij de advisering rondom bedrijfsovername? Is sprake van schending klachtplicht en...

Bescherming van werknemers bij doorstart in faillissement (Bogra)

Bescherming van werknemers bij doorstart in faillissement (Bogra) Hof Amsterdam 10 juli 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/75 In hoeverre is bij een doorstart in een faillissement sprake van overgang van onderneming? Kan het Smallsteps-arrest analoog worden...

Toestemming van de voorzieningenrechter bij pandexecutie aandelen

Toestemming van de voorzieningenrechter bij pandexecutie aandelen Hoge Raad 22 juni 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/65 Is bij pandexecutie van aandelen volgens de blokkeringsregeling toestemming van de voorzieningenrechter vereist/mogelijk? In deze procedure...

  Corporate | Litigation