Blogs

Renvooi en uitleg faillissementsakkoord (Garda/Lehman)

Renvooi en uitleg faillissementsakkoord (Garda/Lehman) Hof Amsterdam 21 mei 2019, Rechtspraak Insolventierecht 2019/61Is in een renvooiprocedure eisvermeering toegestaan? Welke maatstaf geldt voor de uitleg van een faillissementsakkoord? 1. Inleiding In deze uitspraak...

Verjaring vordering op niet meer bestaande rechtspersoon?

Verjaring vordering op niet meer bestaande rechtspersoon? Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 januari 2019, JOR 2019/115 1. Dit (eind)arrest is een vervolg op een tussenarrest van 6 december 2016 («JOR» 2017/81, m.nt. Stal). Met het tussenarrest hield het hof de zaak aan...

Zorgplicht bij hypotheekexecutie

Zorgplicht bij hypotheekexecutie Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2019/13 Is inkoop ter veiling van een verhypothekeerde woning door de bank en doorverkoop met winst zonder deze ten gunste van de hypotheekgever te brengen, een...

Onaanvaardbare verrekening en onverschuldigde betaling

Onaanvaardbare verrekening en onverschuldigde betaling Hof Amsterdam 13 maart 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2019/5 Leidt verrekening die in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, tot onverschuldigde betaling?...

Homologatie van faillissementsakkoord (Oi-herstructurering)

Homologatie van faillissementsakkoord (Oi-herstructurering) Rechtbank Amsterdam 11 juni 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/94 Mag de rechtbank tot homologatie van het faillissementsakkoord overgaan? Doel homologatie Het faillissementsakkoord is een zogenaamd...

Beroepsfout bij advisering over bedrijfsovername

Beroepsfout bij advisering over bedrijfsovername Rechtbank Gelderland 8 augustus 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/87 Heeft de huisaccountant/fiscalist een beroepsfout gemaakt bij de advisering rondom bedrijfsovername? Is sprake van schending klachtplicht en...

Bescherming van werknemers bij doorstart in faillissement (Bogra)

Bescherming van werknemers bij doorstart in faillissement (Bogra) Hof Amsterdam 10 juli 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/75 In hoeverre is bij een doorstart in een faillissement sprake van overgang van onderneming? Kan het Smallsteps-arrest analoog worden...

Toestemming van de voorzieningenrechter bij pandexecutie aandelen

Toestemming van de voorzieningenrechter bij pandexecutie aandelen Hoge Raad 22 juni 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/65 Is bij pandexecutie van aandelen volgens de blokkeringsregeling toestemming van de voorzieningenrechter vereist/mogelijk? In deze procedure...

Bancaire aansprakelijkheid bij noodfinanciering (Midreth)

Bancaire aansprakelijkheid bij noodfinanciering (Midreth) Hof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, Rechtspraak Insolventierecht 2018/56 Is de bank jegens aandeelhouder(s) van een kredietnemer aansprakelijk als buitensporige tegenprestaties bij verruiming van het...

Accountant-curator en tuchtrecht voor accountants

Accountant-curator en tuchtrecht voor accountants College van beroep voor het bedrijfsleven 22 november 2017, Rechtspraak Insolventierecht 2018/36 Is de (register)accountant die optreedt als curator onderworpen aan tuchtrechtspraak voor accountants? Deze uitspraak...

Omslag faillissementskosten zonder uitkering (57 lid 3 Fw)

Omslag faillissementskosten zonder uitkering (57 lid 3 Fw) Hof 's-Hertogenbosch 5 december 2017, Rechtspraak Insolventierecht 2018/20 Geldt art. 57 lid 3 Fw ook als na omslag van de faillissementskosten per saldo niets aan de Ontvanger kan worden uitgekeerd?...

Afkoopverbod levensverzekering

Afkoopverbod levensverzekering Hoge Raad 6 oktober 2017, Rechtspraak Insolventierecht 2018/3 Is een levensverzekering een hoogstpersoonlijk recht? Kan een afkoopverbod aan de curator worden tegengeworpen? In deze zaak gaat het over de mogelijkheid van afkoop van een...

Pandexecutie van aandelen en de blokkeringsregeling

Pandexecutie van aandelen en de blokkeringsregeling Gerechtshof Den Bosch 13 april 2017, Rechtspraak Insolventierecht 2017/52 Is bij pandexecutie van aandelen volgens de blokkeringsregeling toestemming van de voorzieningenrechter vereist/mogelijk? (Rabobank/Toonders...

Borgtocht en verjaring

Borgtocht en verjaring Gerechtshof Den Bosch 6 december 2016, JOR 2017/81 (Rabobank/geïntimeerden) 1. In voorgaande uitspraak zijn in hoofdzaak twee vragen interessant. Ten eerste of de borgtocht is aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van...

Schadevergoeding bij niet rechtsgeldige kredietopzegging

Schadevergoeding bij niet rechtsgeldige kredietopzegging Rechtbank Den Haag 29 juni 2016, Rechtspraak Insolventierecht 2017/35 In hoeverre bestaat causaal verband tussen onbevoegde kredietopzegging en het faillissement van kredietnemer? (Advistaal/Rabobank) Onbevoegde...

Overname van activiteiten door schuldeiser kort voor faillissement

Overname van activiteiten door schuldeiser kort voor faillissement Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 maart 2016, Rechtspraak Insolventierecht 2017/31 Is het overnemen van activiteiten voorafgaand aan faillissement onrechtmatig of paulianeus? Zijn vordering en schuld...

Missed (corporate) opportunities…

Missed (corporate) opportunities... Pieter Holthuis, advocaat July 27, 2017 Imagine a director of your company is secretly leading business away and usurps it for his own benefit, a so-called “corporate opportunity” that rightly belongs to the company. What do you do?...

Group financing and corporate benefit

Group financing and corporate benefit Pieter Holthuis, advocaat May 15, 2017 In group financing transactions Lender will usually demand guarantees of each subsidiary for the Loan Obligations of the Borrower / the parent company. The obligations under the guarantee...

Corporate finance, undercapitalization and shareholders’ liability

Corporate finance, undercapitalization and shareholders’ liability Pieter Holthuis, advocaat March 16, 2017 Introduction Since the abolishment of statutory minimum capital requirements for Dutch private limited liability companies ("BV’s") in 2012 (this used to be €...

Cleber advocaten

  Corporate | Litigation