Niek Peters

 

Niek Peters

Niek Peters
T +31 20 305 8888
[email protected]

Belangrijkste praktijkgebieden: Litigation 

Niek Peters treedt op als advocaat, arbiter en bindend adviseur. Hij staat cliënten bij in (internationale) arbitrages en gerechtelijke procedures in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder geschillen over fusies en overnames, commerciële contracten, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Hij heeft verder een ruime ervaring met de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale vonnissen. Ook treedt hij op in procedures bij de overheidsrechter die verband houden met arbitrage, zoals bijvoorbeeld procedures voor de vernietiging van arbitrale vonnissen, en wordt hij ingeschakeld in verband met investeringsgeschillen.

Niek is gepromoveerd op een proefschrift getiteld “IPR, Proces & Arbitrage: Over grondslagen en rechtspraktijk” en van zijn hand verscheen ook het boek “The fundamentals of international commercial arbitration”. Daarnaast publiceert Niek in vaktijdschriften, onder meer op het gebied van arbitrage, het internationaal privaatrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt Niek sinds 2008 het vak “International Commercial Dispute Settlement Law”. Vanwege zijn vakkennis wordt Niek veelvuldig gevraagd als spreker voor nationale en internationale congressen.

Niek weet als geen ander een brug te slaan tussen het recht en de praktijk. Hij houdt van pragmatische oplossingen, komt snel tot de kern en heeft een goed begrip voor de financiële en zakelijke kant van geschillen. Voordat Niek zich in 2015 bij Cleber aansloot, is hij onder meer werkzaam geweest bij een Amerikaans advocatenkantoor in Amsterdam en een nichekantoor in Brussel gespecialiseerd op het gebied van arbitrage.

Publicaties

Opleiding

  • Internationaal recht en privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2004)
  • Internationaal recht aan de Universiteit van Kopenhagen (2002)


Beëdigd

2004


Talen

Nederlands en EngelsLidmaatschappen

  • Vereniging Corporate Litigation
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR)
  • International Law Association (ILA)
  • Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)
  • International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

  Corporate | Litigation