Niek Peters

Niek Peters

Niek Peters
T +31 20 305 8888
peters@cleber.nl

Belangrijkste praktijkgebieden: Corporate litigation | Corporate

Niek Peters treedt op voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, hun bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Hij staat hen onder meer bij in ondernemingsrechtelijke vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties en voert daarover, indien nodig, procedures.

Als advocaat treedt Niek ook veelvuldig op in nationale en internationale commerciële arbitrages (NAI, UNCITRAL, ICC, CEPANI) en behandelt hij zaken bij de overheidsrechter die betrekking hebben op arbitrage. Zo heeft Niek bijvoorbeeld ruime ervaring met exequatur– en vernietigingsprocedures. In procedures met internationale aspecten kan hij bovendien gebruik maken van zijn brede en gedegen kennis van het internationaal privaatrecht.

Voordat Niek zich in 2015 aansloot bij Cleber werkte hij bij internationale kantoren in Nederland en België. Niek is in 2015 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift getiteld “IPR, Proces & Arbitrage”. Aan dezelfde universiteit is Niek associate professor en doceert hij sinds 2008 het vak “International Commercial Dispute Settlement Law”. Verder is hij gastdocent aan andere universiteiten, verzorgt hij cursussen voor advocaten en publiceert hij regelmatig op het gebied van arbitrage, internationaal privaatrecht en ondernemingsrecht.

Niek is gedreven en heeft een nauwe band met cliënten. Zij waarderen hem om zijn juridisch inzicht, strategisch denken en pragmatische aanpak.

Publicaties

Opleiding

  • Internationaal recht en privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2004)
  • Internationaal recht aan de Universiteit van Kopenhagen (2002)


Beëdigd

2004


Talen

Nederlands en EngelsLidmaatschappen

  • Vereniging Corporate Litigation
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR)
  • International Law Association (ILA)

Corporate | Restructuring | Dispute Resolution