Expertise

Corporate

Cleber assisteert grote en middelgrote ondernemingen en hun aandeelhouders bij overnames, activatransacties, joint-ventures en aandeelhoudersovereenkomsten. Tevens adviseren wij bestuurders en commissarissen over corporate governance kwesties, financiële verantwoording en aansprakelijkheidsrisico’s.

Litigation

Cleber staat cliënten bij in geschillen over vennootschappen en in internationale arbitrage. Dit omvat spoedeisende en complexe procedures bij de Ondernemingskamer, de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, alsmede geschillen over joint-ventures, overnames en balanskwesties. Cleber adviseert en procedeert ook ten behoeve van financiers en ondernemingen in moeilijkheden over herstructureringen, uitwinning van zekerheden en insolventiekwesties.

 

Corporate | Restructuring | Dispute Resolution