Expertise

Corporate

Cleber assisteert grote en middelgrote ondernemingen en hun aandeelhouders bij overnames, activatransacties, joint-ventures en aandeelhoudersovereenkomsten. Tevens adviseren wij bestuurders en commissarissen over corporate governance kwesties, financiële verantwoording en aansprakelijkheidsrisico’s.


Dispute Resolution

Cleber staat cliënten bij in geschillen over vennootschappen en in internationale arbitrage. Dit omvat spoedeisende en complexe procedures bij de Ondernemingskamer, de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, alsmede geschillen over joint-ventures, overnames en balanskwesties.


Restructuring

Cleber adviseert en procedeert ten behoeve van financiers en ondernemingen in moeilijkheden over herstructureringen, uitwinning van zekerheden en insolventiekwesties. Bijzondere aandachtspunten van het kantoor zijn het internationale insolventierecht en de ontvlechting van internationale concernverbanden.

Corporate | Restructuring | Dispute Resolution